Trang chủ / Hướng dẫn lập hóa đơn khi người mua trả lại hàng hóa

Hướng dẫn lập hóa đơn khi người mua trả lại hàng hóa

12/08/2023


Đây là nội dung được hướng dẫn tại Công văn 8999/CTTPHCM-TTHT ngày 19/7/2023 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về hóa đơn điện tử.

Cụ thể, về lập hóa đơn trong trường hợp người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn:

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua và phải ghi đầy đủ nội dung trên hóa đơn theo quy định, hóa đơn điện tử phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế.

Trường hợp đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

Đối với trường hợp hàng hóa đã mua trước 01/01/2023 thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa với thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%.

Hướng dẫn lập hóa đơn khi người mua trả lại hàng hóa

Hướng dẫn lập hóa đơn khi người mua trả lại hàng hóa (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Công văn còn hướng dẫn về lập hóa đơn chiết khấu thương mại của hàng hóa được giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Theo đó, cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng và đối với các khoản chiết khấu thương mại của hàng hóa được giảm thuế giá trị gia tăng với thuế suất 8% đã bán trong năm 2022 nhưng từ 01/01/2023 mới xuất hóa đơn thể hiện nội dung chiết khấu thương mại thì:

    Trường hợp số tiền chiết khấu được lập vào lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo sau ngày 31/12/2022 thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh ở nội dung giá tính thuế, thuế suất thực hiện theo pháp luật hiện hành tại thời điểm lập hóa đơn.

    Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu sau ngày 31/12/2022 thì người bán lập hóa đơn mới để điều chỉnh và áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% tại thời điểm bán hàng.

Nguồn Luật Việt Nam.