Trang chủ / Hướng dẫn 5 thủ tục về thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Hướng dẫn 5 thủ tục về thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

08/08/2023


Ngày 26/7/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 1323/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, gồm có:

- Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh;

- Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh;

- Thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh;

- Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh;

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hướng dẫn 5 thủ tục về thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Hướng dẫn 5 thủ tục về thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (Ảnh minh họa).

Về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, Quyết định 1323 hướng dẫn:

- Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo phương thức sau đây:

    + Đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

    + Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

    + Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

    + Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

    + Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

    + Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nguồn Luật Việt Nam.