Trang chủ / Hợp đồng ủy quyền - Giấy ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền - Giấy ủy quyền

04/09/2020


- THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN – GIẤY ỦY QUYỀN

 Giấy tờ bên ủy quyền cần cung cấp

* Trong trường hợp bên ủy quyền là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau:

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền (Cả vợ và chồng)

2. Hộ khẩu của bên ủy quyền (Cả vợ và chồng)

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên ủy quyền

4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (Nhà, đất, ôtô …) hoặc giấy tờ làm căn cứ ủy quyền khác (Giấy Đăng ký kinh doanh, Giấy mời, Giấy triệu tập…)

5. Hợp đồng uỷ quyền có nội dung ủy quyền lại (Nếu có)

* Trong trường hợp bên ủy quyền là cá nhân một người, cần có các giấy tờ sau:

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu từ trước tới nay sống độc thân) Hoặc bản án ly hôn + giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu đã ly hôn)

2. Chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu vợ hoặc chồng đã chết)

3. Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia tài sản, bản án phân chia tài sản)

* Trong trường hợp bên ủy quyền là pháp nhân, cần có thêm các giấy tờ sau:

1. Quyết định thành lập/ Đăng ký kinh doanh của pháp nhân

2. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân (Đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc giấy uỷ quyền đại diện của pháp nhân nếu uỷ quyền

3. Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ của người đại diện pháp nhân (Bản chính và bản sao có chứng thực)

Giấy tờ bên nhận ủy quyền cung cấp (Chỉ áp dụng đối với hợp đồng ủy quyền):

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên nhận ủy quyền

2. Hộ khẩu của bên nhận ủy quyền

3. Phiếu yêu cầu công chứng