Trang chủ / Hợp đồng tặng cho

Hợp đồng tặng cho

13/05/2020


Thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Trường hợp tặng cho một phần nhà đất thì cần có thêm các giấy tờ sau: Công văn của Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà hoặc Phòng Tài nguyên - Môi trường, Hồ sơ kĩ thuật thửa đất, hồ sơ hiện trạng nhà

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên tặng cho (Cả vợ và chồng)

3. Sổ Hộ khẩu của bên tặng cho (Cả vợ và chồng)

4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên tặng cho

* Trong trường hợp bên tặng cho gồm một người cần có các giấy tờ sau:

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu từ trước tới nay sống độc thân)

2. Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu đã ly hôn)

3. Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản)

4. Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản)

5. Hợp đồng uỷ quyền tặng cho (Nếu có)

6. Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa bên tặng cho và bên nhận tặng cho (nếu có) như: Giấy khai sinh.

Giấy tờ bên nhận tặng cho cần cung cấp

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

2. Sổ hộ khẩu (Ít nhất 1 người phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, nếu bên nhận tặng cho là hai vợ chồng)

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (Nếu bên nhận tặng cho là hai vợ chồng)

4. Giấy tờ chứng minh quan hệ với người tặng cho (Giấy khai sinh/sơ yếu lý lịch) nếu có

5. Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai (Theo mẫu cung cấp tại VPCC)