Trang chủ / Hợp đồng mua bán động sản

Hợp đồng mua bán động sản

13/05/2020


Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán tài sản là động sản

Giấy tờ bên bán cần cung cấp:

* Trong trường hợp bên bán tài sản là động sản là một người cần có các giấy tờ sau:

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu từ trước tới nay sống độc thân)

2. Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu đã ly hôn)

3. Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản)

4. Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản)

5. Hợp đồng uỷ quyền (Nếu có) Giấy tờ bên mua cần cung cấp

* Trong trường hợp bên mua là pháp nhân cần có các giấy tờ sau:

1. Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật/ người đại diện ký kết hợp đồng

3. Biên bản họp của Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên (Trong trường hợp là công ty cổ phần; công ty TNHH hai thành viên trở lên)

4. Giấy uỷ quyền (Trường hợp uỷ quyền ký Hợp đồng, giao dịch)

5. Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai (Theo mẫu cung cấp tại VPCC)

* Trong trường hợp bên mua là cá nhân cần có các giấy tờ sau:

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên mua

2. Sổ Hộ khẩu của bên mua tài sản là động sản VPCC sẽ trực tiếp hướng dẫn giấy tờ, trình tự thủ tục trong các trường hợp sau:

 - Động sản thuộc sở hữu của hộ gia đình

-  Đất không thuộc dạng đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài

-  If purchaser is under 18 years old

- Having foreign element

- Regarding to inheritance