Trang chủ / Hợp đồng mua bán bất động sản

Hợp đồng mua bán bất động sản

03/09/2020


- Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất

Giấy tờ bên bán cần cung cấp

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất Trường hợp bán một phần nhà đất thì cần có thêm các giấy tờ sau: Công văn của Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà hoặc Phòng Tài nguyên - Môi trường, Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, hồ sơ hiện trạng nhà

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên bán (cả vợ và chồng)

3. Sổ Hộ khẩu của bên bán (cả vợ và chồng)

4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên bán

* Trong trường hợp bên bán gồm một người cần có các giấy tờ sau:

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu từ trước tới nay sống độc thân)

2. Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu đã ly hôn)

3. Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản)

4. Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản)

5. Hợp đồng uỷ quyền bán (Nếu có)

Giấy tờ bên mua cần cung cấp

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên mua (Cả vợ và chồng nếu bên mua là hai vợ chồng)

2. Sổ hộ khẩu của bên mua (Cả vợ và chồng)

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên mua

4. Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai

5. Hợp đồng uỷ quyền mua (Nếu có)