Trang chủ / Hội thi cải cách hành chính năm 2023 của Quận 3

Hội thi cải cách hành chính năm 2023 của Quận 3

11/09/2023


Ngày 08/9/2023, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã tổ chức thành công Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức Quận 3 đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Quận 3 vươn lên tầm cao mới” năm 2023.

Hội thi đã không chỉ phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đề xuất các mô hình đổi mới, sáng kiến cải cách hành chính hữu ích, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước phục vụ nhân dân và doanh nghiệp hiệu quả; mà còn tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.

Hội thi cải cách hành chính năm 2023 của Quận 3
Hội thi cải cách hành chính năm 2023 của Quận 3

Ông Nguyễn Vinh Huy – Chủ tịch Hệ thống Luật Thịnh Trí, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 3 vinh dự được thay mặt Hội để nhận hoa và kỷ niệm chương cho công tác tài trợ của Hội thi. Hội doanh nghiệp Quận 3 nói chung và Hệ thống Luật Thịnh Trí nói riêng rất trân trọng và mong sẽ tiếp tục được đồng hành, hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân Quận 3 trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian sắp đến.