Trang chủ / Hồ sơ đăng ký biến động đất đai theo Thông tư mới

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai theo Thông tư mới

17/10/2023


Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra Thông tư mới sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục trong lĩnh vực đất đai.

Trong đó, khoản 1 Điều 2 Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (đã được sửa đổi tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT) quy định hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất như sau:

- Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định:

+ Nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà có hợp đồng/văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền, hồ sơ gồm:

    - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

    - Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định.

+ Nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nhưng không lập hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định, hồ sơ gồm:

    - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

    - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

    Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai theo Thông tư mới

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai theo Thông tư mới (Ảnh minh họa).

- Trường hợp thực hiện tách thửa/hợp thửa đất, hồ sơ gồm:

    - Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

    - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Các trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất khác xem đầy đủ tại Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 16/10/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.