Trang chủ / Hệ thống Luật Thịnh Trí vinh dự là nhà tài trợ Cuộc thi học thuật "CON ĐƯỜNG PHÁP LUẬT- LEGAL PATHS LẦN VI NĂM 2023"

Hệ thống Luật Thịnh Trí vinh dự là nhà tài trợ Cuộc thi học thuật "CON ĐƯỜNG PHÁP LUẬT- LEGAL PATHS LẦN VI NĂM 2023"

06/06/2023


Vào sáng ngày 04/06/2023 Tại Hội trường lớn Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cuộc thi học thuật "Con đường pháp luật Legal paths lần VI năm 2023".

Đây là một cuộc thi thường niên do Khoa Luật Kinh tế - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi là cầu nối pháp lý không chỉ với sinh viên chuyên ngành Luật mà còn với những sinh viên chuyên ngành khác như Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Tài chính Ngân hàng,.. trong khu vực các trường đại học phía Nam. Cuộc thi đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia và ủng hộ nhiệt tình.

Với những lợi ích mà cuộc thi mang lại, hệ thống Luật Thịnh Trí vinh dự là nhà tài trợ cho cuộc thi năm nay. Hy vọng cuộc thi sẽ là sân chơi bổ ích không chỉ cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật mà còn với những sinh viên chuyên ngành khác.

Hệ thống Luật Thịnh Trí vinh dự là nhà tài trợ Cuộc thi học thuật "CON ĐƯỜNG PHÁP LUẬT- LEGAL PATHS LẦN VI NĂM 2023"
Hệ thống Luật Thịnh Trí vinh dự là nhà tài trợ Cuộc thi học thuật "CON ĐƯỜNG PHÁP LUẬT- LEGAL PATHS LẦN VI NĂM 2023"