Trang chủ / Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B

Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B

10/06/2023


Vào ngày 09/06/2023, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phối hợp cùng UBND quận 3, Hội Doanh nghiệp quận 3 và Hệ thống Luật Thịnh Trí tổ chức chương trình thành công chương trình 9th Monthly B2B lần 7 với sự đồng hành của 27 hiệp hội, hội, câu lạc bộ doanh nghiệp.

Chương trình có chủ đề “Kết nối doanh nghiệp quận 3” nhận được sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài quận, doanh nghiệp các tỉnh bạn, doanh nghiệp thuộc các hiệp hội, hội, câu lạc bộ trong TP.HCM tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, kết nối cơ hội kinh doanh.

Chương trình là cầu nối gắn kết giúp các doanh nghiệp phát triển cơ hội kinh doanh, tìm kiếm đối tác, bạn hàng hợp tác thông qua kết nối giao thương, tìm cơ hội kinh doanh trong chuỗi giá trị cung ứng. Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đây là một “sân chơi” phù hợp, vừa có thể tìm kiếm đối tác, bạn hàng, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, tạo dựng hình ảnh, thương hiệu.

Tại Chương trình, ông Nguyễn Vinh Huy – Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, chủ tịch Hội Doanh nghiệp quân 3 đã có bài phát biểu, theo đó ông cho rằng, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương vốn là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội Doanh nghiệp quận 3 để kết nối các doanh nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp hội viên. “9th Monthly B2B là chương trình rất ý nghĩa của Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn. Chương trình lần này được sự phối hợp của UBND quận 3 khiến các doanh nghiệp rất hào hứng tham gia".

Trong thời gian tới, Hệ thống Luật Thịnh Trí sẽ phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận 3 để tiếp tục tổ chức nhiều chương trình kết nối giao thương hơn nữa.

Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B
Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B
Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B

Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B

Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B

Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B

Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B

Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B

Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B

Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B

Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B

Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B
Một số hình ảnh Hệ thống Luật Thịnh Trí phối hợp tổ chức thành công Chương trình 9th Monthly B2B