Trang chủ / Dùng VNeID để thực hiện thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội

Dùng VNeID để thực hiện thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội

12/12/2023


Ngày 07/12/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 4144/BHXH-VP về việc không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, hiện nay các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội Việt Nam không còn thủ tục nào quy định về việc cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ việc tra cứu, đối soát thông tin của công dân. Theo đó, việc xác thực danh tính cá nhân được tra cứu, khai thác thông qua một trong các hình thức sau:

- Thông qua chức năng tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ.

- Thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID (trường hợp người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng VNeID).

- Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip (trường hợp đã được trang bị thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip).

Dùng VNeID để thực hiện thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội

Dùng VNeID để thực hiện thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa).

Đối với trường hợp đã tra cứu thông tin theo các phương thức trên nhưng không có dữ liệu để xác thực, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nguồn Luật Việt Nam.