Trang chủ / Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kinh doanh lĩnh vực hàng hải

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kinh doanh lĩnh vực hàng hải

27/09/2022


Ngày 23/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Theo đó, Nghị định 69/2022 sửa đổi một số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải bao gồm:

- Thủ tục giao tuyến dẫn tàu (quy định tại Điều 19 Nghị định 70/2016/NĐ-CP);

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (quy định tại Điều 10 Nghị định 37/2017/NĐ-CP);

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (quy định tại Điều 11 Nghị định 37/2017/NĐ-CP);

- Thủ tục cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên (quy định Điều 13 Nghị định 29/2017/NĐ-CP);

- Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên (quy định tại Điều 14 Nghị định 29/2017/NĐ-CP)...

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kinh doanh lĩnh vực hàng hải

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kinh doanh lĩnh vực hàng hải (Ảnh minh họa).

Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 69/2022 chủ yếu yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và quy định về thủ tục hành chính nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng như giảm bớt chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

Nguồn Luật Việt Nam.