Trang chủ / Đối tượng nào được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự?

Đối tượng nào được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự?

15/04/2022


Điều 44 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, đối tượng và điều kiện được xem xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự gồm:

1. Có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu hoặc do thiên tai, hoả hoạn mà kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài: Có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, sinh sống hoặc của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó nhận thu nhập.

Trong đó, thu nhập tối thiểu được tính theo chuẩn hộ nghèo nơi người này cư trú. Nếu địa phương chưa có quy định thì theo chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng chính phủ ban hành.

2. Gia đình chính sách, có công với cách mạng: Có giấy tờ chứng minh.

3. Neo đơn, tài tật, ốm đau kéo dài: Có tóm tắt hồ sơ bệnh án được bệnh viện từ cấp huyện trở lên xác nhận.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để được xem xét giảm, miễn chi phí cưỡng chế thi hành án, người bị cưỡng chế thi hành án cần phải thực hiện theo thủ tục sau đây:

Hồ sơ bao gồm

- Đơn đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án: Trong đơn cần phải nêu rõ lý do đề nghị xem xét.

- Các giấy tờ, tài liệu chứng minh bản thân thuộc các trường hợp được xem xét miễn hoặc giảm chi phí cưỡng chế thi hành án (như nêu ở trên).

Thời gian giải quyết

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và các văn bản, tài liệu kèm theo, cơ quan thi hành án sẽ xem xét và quyết định việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

Mức giảm

- Đối tượng 1 và 3: Xét giảm ½ chi phí cưỡng chế thi hành án phải nộp.

- Đối tượng 2: Nếu đã thi hành được ít nhất ½ chi phí cưỡng chế thì có thể được miễn số phí còn lại.