Trang chủ / Điều kiện nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định EVFTA, UKVFTA

Điều kiện nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định EVFTA, UKVFTA

20/06/2024


Ngày 17/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 66/2024/NĐ-CP về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang.

Nghị định 66/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệp định UKVFTA).

Nghị định này không áp dụng đối với việc nhập khẩu hàng hóa tân trang phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Hàng hóa tân trang nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện là hàng hóa tân trang theo Hiệp định EVFTA, UKVFTA.

- Đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định EVFTA , UKVFTA.

Khi đưa ra lưu thông trên thị trường, trên nhãn gốc hoặc nhãn phụ của hàng hóa tân trang phải thể hiện bằng tiếng Việt cụm từ “Hàng hóa tân trang” ở vị trí và với kích cỡ có thể nhìn thấy và đọc được bằng mắt thường.

Điều kiện nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định EVFTA, UKVFTA (Ảnh minh họa).

Nguyên tắc quản lý hàng hóa tân trang theo Hiệp định EVFTA, UKVFTA: Áp dụng quy định pháp luật về quản lý ngoại thương, thương mại, pháp luật chuyên ngành, pháp luật thuế, hải quan, pháp luật khác như áp dụng với hàng hóa mới cùng loại nhập khẩu vào Việt Nam.

Nghị định 66/2024/NĐ-CP áp dụng đối với doanh nghiệp tân trang, cơ sở tân trang, chủ sở hữu nhãn hiệu, thương nhân nhập khẩu hàng hóa tân trang và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định EVFTA, UKVFTA.

Nghị định 66/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/6/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.