Trang chủ / Di chúc

Di chúc

04/09/2020


- THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC

Các giấy tờ cần cung cấp

* Trong trường hợp người lập di chúc là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau:

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cả vợ và chồng

2. Sổ hộ khẩu của cả vợ và chồng

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân

4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (Nhà, đất, ôtô…)

5. Bản di chúc (Do người yêu cầu công chứng lập hoặc Văn phòng Công chứng soạn thảo theo yêu cầu)

* Trong trường hợp người lập di chúc là một người, cần có các giấy tờ sau:

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

2. Sổ hộ khẩu

3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (Nhà, đất, ôtô…)

4. Bản di chúc (Do người yêu cầu công chứng lập hoặc Văn phòng Công chứng soạn thảo theo yêu cầu)