Trang chủ / Đề xuất tiếp tục giảm thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024

Đề xuất tiếp tục giảm thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024

09/10/2023


Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 164/NQ-CP ban hành ngày 04/10/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Tại Nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất việc trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 06 tháng đầu năm 2024 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa 02 kỳ họp Quốc hội nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đã quy định tại Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 trong năm 2024, trình Chính phủ trong tháng 10/2023.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được ban hành.

Đối với các chính sách có hiệu lực hết năm 2023, chủ động nghiên cứu, rà soát, xem xét, kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền gia hạn trong trường hợp cần thiết để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, cơ quan, địa phương về các chính sách phí, lệ phí khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến như thu phí, lệ phí 0 đồng hoặc giảm 50% phí, lệ phí đến hết năm 2025.

Đề xuất tiếp tục giảm thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024

Đề xuất tiếp tục giảm thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024 (Ảnh minh họa).

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp để bảo đảm thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt dự toán Quốc hội giao, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, nền tảng số… chống thất thu thuế, đặc biệt đối với dịch vụ ăn uống, hoạt động kinh tế ban đêm.

Điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2023 theo sát dự toán được giao, triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cần thiết.

Nguồn Luật Việt Nam.