Trang chủ / Đã có Nghị quyết áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 01/01/2024

Đã có Nghị quyết áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 01/01/2024

18/12/2023


Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Nghị quyết gồm 08 điều, quy định việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối với người nộp thuế theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Đã có Nghị quyết áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 01/01/2024

Đã có Nghị quyết áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 01/01/2024 (Ảnh minh họa).

Theo đó, người nộp thuế là công ty thành viên của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ ít nhất 02 năm trong 04 năm liền kề trước năm tài chính tương đương 750 triệu EUR trở lên.

Trừ các trường hợp sau: Các tổ chức của chính phủ; tổ chức phi lợi nhuận; tổ chức quốc tế; quỹ hưu trí; quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao; tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao; tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức.

Nghị quyết quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn, quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu, kê khai và nộp thuế...

Nghị quyết 107/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, áp dụng từ năm tài chính 2024.

Nguồn Luật Việt Nam.