Trang chủ / Đã có Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Đã có Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

08/11/2023


Ngày 01/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, Nghị định 76 quy định nhiều nội dung đáng chú ý như:

- Hành vi bạo lực gia đình áp dụng giữa người đã ly hôn;

- Hành vi bạo lực gia đình áp dụng đối với người chung sống như vợ chồng;

- Hành vi bạo lực gia đình áp dụng đối với người là cha, mẹ, con riêng, anh, chị, em của người đã ly hôn, của người chung sống như vợ chồng;

- Hành vi bạo lực gia đình áp dụng đối với người đã từng có quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi;

- Bảo vệ, giữ bí mật thông tin khi tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình...

Đã có Nghị định 76/2023 hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (Ảnh minh họa).

Nghị định 76/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2023.

Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình thành lập theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trước ngày 25/12/2023 được phép tiếp tục hoạt động mà không phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký nội dung, phạm vi hoạt động.

Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình thành lập theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trước ngày 25/12/2023 khi thay đổi thông tin sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Cơ sở hoạt động về phòng, chống bạo lực gia đình được thành lập không theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình thì thực hiện đăng ký theo quy định của Nghị định này trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày 25/12/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.