Trang chủ / Đã có đầy đủ 7 án lệ mới áp dụng từ ngày 01/11/2023

Đã có đầy đủ 7 án lệ mới áp dụng từ ngày 01/11/2023

11/10/2023


Ngày 01/10/2023, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 364/QĐ-CA về việc công bố 07 án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua.

Cụ thể, 07 án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua bao gồm:

- Án lệ số 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình định khung tăng nặng "có tổ chức" trong tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"

- Án lệ số 65/2023/AL về truy cứu trách nhiệm hình sự tội "Mua bán người"

- Án lệ số 66/2023/AL về việc xác định tội danh "Mua bán người"

- Án lệ số 67/2023/Al về người được nhận hiện vật khi chia tài sản chung.

- Án lệ số 68/2023/AL về quyền nhận di sản bằng hiện vật là nhà ở của người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh.

- Án lệ số 70/2023/AL về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Đã có đầy đủ 7 án lệ mới áp dụng từ ngày 01/11/2023

Đã có đầy đủ 7 án lệ mới áp dụng từ ngày 01/11/2023 (Ảnh minh họa).

Theo Quyết định 364/QĐ-CA, các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01/11/2023.

Với 07 án lệ mới được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua, tổng số án lệ được công bố tại Việt Nam hiện tại có tất cả là 70 án lệ.

Nguồn Luật Việt Nam.