Trang chủ / Có thể đăng ký thường trú, tạm trú qua VneID

Có thể đăng ký thường trú, tạm trú qua VneID

24/11/2023


Đây là nội dung đáng chú ý quy định tại Thông tư số 66/2023/TT-BCA của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên quan đến cư trú.

Cụ thể, ngoài hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, tạm trú) trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công đang áp dụng, Thông tư 66 đã bổ sung hình thức tiếp nhận hồ sơ qua ứng dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

Có thể đăng ký thường trú, tạm trú qua VneID

Có thể đăng ký thường trú tạm trú qua VNeID (Ảnh minh họa).

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, người yêu cầu đăng ký có thể nộp bản sao giấy tờ, tài liệu được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ sổ gốc hoặc bản quét, bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu để đối chiếu.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản quét hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản quét, bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao giấy tờ đó.

Trường hợp đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký cư trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử, đăng tải bản quét hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu hợp lệ (không phải công chứng, chứng thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

Người dân đăng ký cư trú trực tuyến nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký cư trú trực tuyến được cấp 01 mã hồ sơ để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hoặc nhận thông tin để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký cư trú.

Trường hợp công dân đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà không được ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác thì khi cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra, xác minh để giải quyết thủ tục về cư trú.

Công dân có trách nhiệm xuất trình giấy tờ, tài liệu đã đăng tải để cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận tính chính xác vào biên bản xác minh. Cơ quan đăng ký cư trú không yêu cầu công dân nộp để lưu giữ giấy tờ đó.

Bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung; đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Trường hợp thông tin giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ đó để giải quyết đăng ký cư trú.

Việc thông báo về kết quả giải quyết thủ tục về cư trú được thực hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, tin nhắn SMS.

Cơ quan đăng ký cư trú có quyền từ chối giải quyết thủ tục về cư trú và không hoàn trả lại lệ phí đối với trường hợp đã nộp lệ phí nếu phát hiện thông tin công dân kê khai không đúng sự thật hoặc giấy tờ, tài liệu công dân đã cung cấp để thực hiện thủ tục về cư trú bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả.

Thông tư 66/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục về cư trú qua ứng dụng VNeID được triển khai khi bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật và do Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội quyết định.

Nguồn Luật Việt Nam.