Trang chủ / Chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí tham dự lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh của Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí tham dự lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh của Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

14/12/2022


Sáng nay ngày 13/12/2022, đã diễn ra lễ dâng Hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ của Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ VII của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự lễ dâng hương có chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí Nguyễn Vinh Huy.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ VII của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ VII của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Lễ dâng hương, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM đã tiến hành báo cáo thành tích trước tượng đài của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ VII của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại Lễ Dâng hương.

Một số hình ảnh tại Lễ Dâng hương.

Một số hình ảnh tại Lễ Dâng hương.

Một số hình ảnh tại Lễ Dâng hương.

Đại biểu báo cáo thành tích tại Lễ Dâng hương

Đại biểu báo cáo thành tích tại Lễ Dâng hương.