Trang chủ / Chủ tịch Sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí – ông Nguyễn Vinh Huy vinh dự đón nhận bằng khen của UBND Quận 3, TP.HCM nhân kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam.

Chủ tịch Sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí – ông Nguyễn Vinh Huy vinh dự đón nhận bằng khen của UBND Quận 3, TP.HCM nhân kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam.

13/05/2020


Chủ tịch Sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí – ông Nguyễn Vinh Huy vinh dự đón nhận bằng khen của UBND Quận 3, TP.HCM nhân kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam.