Trang chủ / Chủ tịch Sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí – ông Nguyễn Vinh Huy nhận bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Doanh Nghiệp Quận 3, nhiệm kỳ 2017 -2022

Chủ tịch Sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí – ông Nguyễn Vinh Huy nhận bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Doanh Nghiệp Quận 3, nhiệm kỳ 2017 -2022

13/05/2020


Chúc mừng ông Nguyễn Vinh Huy nhận bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Doanh Nghiệp Quận 3, nhiệm kỳ 2017 -2022