Trang chủ / Cho phép sử dụng Giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hạn đến 31/12/2024

Cho phép sử dụng Giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hạn đến 31/12/2024

27/01/2023


Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 80/2023/QH15 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19…

Trong đó nêu rõ việc sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 như sau:

Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 đã được cơ sở đăng ký nộp hồ sơ gia hạn và giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được kéo dài thời hạn thực hiện theo khoản 5 Điều 6 của Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 mà chưa được gia hạn kịp thời theo quy định của Luật Dược được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024, trừ trường hợp sau đây:

- Thuốc, nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi theo quy định của pháp luật về dược;

- Thuốc có dấu hiệu không an toàn cho người sử dụng mà bị tạm ngừng kinh doanh, sử dụng và niêm phong bảo quản theo quy định của pháp luật về dược;

- Thuốc có giấy đăng ký lưu hành có thời hạn là 03 năm theo quy định của pháp luật về dược.

Được sử dụng Giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hạn đến 31/12/2024

 

Được sử dụng Giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hạn đến 31/12/2024 (Ảnh minh họa).

Bộ Y tế công bố danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định.

Nghị quyết 80/2023/QH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/01/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.