Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực ngày 28/01/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 28/01/2023

30/01/2023


Ngày 28/01/2023, quy định mới về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội chính thức có hiệu lực.

Theo Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH, viên chức ngành công tác xã hội đã được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Từ ngày 28/01/2023, viên chức chuyên ngành công tác xã hội chỉ cần đáp ứng các điều kiện về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

- Viên chức là công tác xã hội viên chính:

    Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các ngành khoa học xã hội phù hợp với nhiệm vụ công tác xã hội.

-    Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ sơ cấp ngành công tác xã hội;

    Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

- Viên chức là công tác xã hội viên:

    + Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các ngành khoa học xã hội phù hợp với nhiệm vụ công tác xã hội.

    + Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ sơ cấp ngành công tác xã hội;

    + Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

- Viên chức là nhân viên công tác xã hội:

    + Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các ngành khoa học xã hội phù hợp với nhiệm vụ công tác xã hội.

    + Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội hoặc có chứng chỉ sơ cấp ngành công tác xã hội;

    + Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

Chính sách mới có hiệu lực ngày 28/01/2023

Chính sách mới có hiệu lực 28/01/2023 (Ảnh minh họa).

Về xếp lương, các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204 năm 2004 như sau:

- Chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên chính: lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 - 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên: lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 - 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội: lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 - 4,06.

Nguồn Luật Việt Nam.