Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực ngày 25/4/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 25/4/2023

27/04/2023


Ngày 25/4/2023, quy định về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án chính thức có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, Thông tư 01/2023/TT-TANDTC hướng dẫn về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án như sau:

- Người từng là chuyên gia, nhà chuyên môn khác theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án phải được đào tạo chuyên sâu và có kỹ năng thực hành công việc, có kinh nghiệm thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể.

Ví dụ: Chuyên gia tài chính, chuyên gia tâm lý học, chuyên gia sở hữu trí tuệ.

Chính sách mới có hiệu lực ngày 25/4/2023

Chính sách mới có hiệu lực 25/4/2023 (Ảnh minh họa).

- Người có hiểu biết về phong tục tập quán, người có uy tín trong cộng đồng dân cư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án phải là người hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, dân tộc.

Đồng thời, có mối liên hệ chặt chẽ, ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc, cộng đồng dân cư; Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Ví dụ: Trưởng bản, già làng ... tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số là người có uy tín và hiểu biết phong tục, tập quán trong cộng đồng dân cư.

Nguồn Luật Việt Nam.