Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (23/01/2024)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (23/01/2024)

24/01/2024


Thông tư 23/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 chính thức có hiệu lực ngày hôm nay.

Thông tư này quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1, bao gồm:

    + Nội dung dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1;

    + Tổ chức dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1;

    + Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chính sách mới có hiệu lực 23/01/2024

Chính sách mới có hiệu lực 23/01/2024 (Ảnh minh họa).

Nội dung dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 thực hiện theo các nội dung cụ thể sau:

    + Chuẩn bị tâm thế vào lớp 1.

    + Hình thành các kĩ năng học tập cơ bản.

    + Hình thành và phát triển năng lực nghe, nói.

    + Hình thành và phát triển năng lực đọc.

    + Hình thành và phát triển năng lực viết.

Các nội dung này được sắp xếp theo trình tự khoa học, tương ứng với 20 bài học, thể hiện thông qua các chủ đề, chủ điểm gần gũi và phù hợp với trẻ theo định hướng tiếp cận năng lực và phẩm chất người học.

Nguồn Luật Việt Nam.