Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/6/2024)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/6/2024)

15/06/2024


Chính sách mới có hiệu lực 15/6/2024 gồm các quy định về mức thu tiền lập hồ sơ của xe ô tô miễn kiểm định lần đầu, mẫu hồ sơ báo cáo hoạt động đấu thầu mới, mẫu thẻ thanh tra mới.

1. Mức thu tiền lập hồ sơ của xe ô tô miễn kiểm định lần đầu

Một số loại xe được miễn kiểm định lần đầu mặc dù không phải nộp tiền dịch vụ kiểm định nhưng vẫn phải nộp tiền lập hồ sơ.

Cụ thể, Điều 4 Thông tư 11/2024/TT-BGTVT quy định mức giá lập hồ sơ miễn kiểm định lần đầu của xe cơ giới là: 46.000 đồng/xe; mức giá in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định là: 23.000 đồng/lần/xe.

Giá dịch vụ trên đã bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Chính sách mới có hiệu lực 15/6/2024

Chính sách mới có hiệu lực 15/6/2024 (Ảnh minh họa).

2. Mẫu hồ sơ báo cáo hoạt động đấu thầu mới

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT ban hành mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu như sau:

- Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng đối với quy trình chỉ định thầu thông thường bao gồm:

    Mẫu 1A: lập hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp;

    Mẫu 1B: lập hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa;

    Mẫu 1C: lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn;

    Mẫu 1D: lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn.

- Các mẫu báo cáo đánh giá bao gồm:

    Mẫu 2A: lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

    Mẫu 2B: lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

    Mẫu 2C: lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng.

3. Mẫu thẻ thanh tra mới

Thông tư 05/2024/TT-TTCP quy định mẫu Thẻ thanh tra mới như sau:

Thẻ thanh tra có hình hình chữ nhật, rộng 60 mm, dài 90 mm. Nội dung trình bày theo phông chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

Mặt sau có hoa văn màu hồng tươi tạo thành tia sáng lan tỏa từ tâm ra xung quanh; ở giữa là biểu tượng ngành Thanh tra, in bóng mờ, đường kính 20 mm; góc trên bên trái in biểu tượng ngành Thanh tra với đường kính 14 mm; từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải là gạch chéo màu đỏ rộng 06 mm.

Ví dụ:

Thẻ thanh tra làm bằng giấy và được ép plastic để bảo vệ, có in 1/4 dấu tròn màu mực đỏ có vành khuyên ghi tên cơ quan cấp thẻ viết tắt (ví dụ: Bộ Tài chính là BTC) lặp lại liên tục, ở góc dưới bên trái của mặt sau.

Nguồn Luật Việt Nam.