Trang chủ / Chính phủ chỉ đạo về nội dung sửa đổi Luật Nhà ở, Luật kinh doanh BĐS

Chính phủ chỉ đạo về nội dung sửa đổi Luật Nhà ở, Luật kinh doanh BĐS

04/03/2023


Ngày 28/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 27/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02/2023.

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận, cho ý kiến đối với 07 nội dung gồm:

- Xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi);

- Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

- Xây dựng Luật Phòng không nhân dân;

- Dự án Luật Quản lý công trình quốc phòng, khu quân sự;

- Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi);

- Dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi);

- Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Chính phủ chỉ đạo về nội dung sửa đổi Luật Nhà ở, Luật kinh doanh BĐS

Chính phủ chỉ đạo về nội dung sửa đổi Luật Nhà ở, Luật kinh doanh BĐS (Ảnh minh họa).

Về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu bảo đảm các yêu cầu sau:

- Quy định các chính sách đối với nhà chung cư: Thời hạn sử dụng; các trường hợp phải phá dỡ chung cư; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể;

- Cần quy định linh hoạt Chương trình phát triển nhà ở cho địa phương, cắt giảm thủ tục hành chính để địa phương chủ động triển khai thực hiện; quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong quỹ đất xây dựng nhà ở của tỉnh...

- Hoàn thiện quy định chủ đầu tư được bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh thương mại dịch vụ trong phạm vi dự án nhà ở xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích người dân;

- Xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp, lợi nhuận định mức và không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước..

Đối với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm:

- Làm rõ nguyên tắc áp dụng Luật Kinh doanh bất động sản trong mối quan hệ với các luật có liên quan: Bộ luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Công chứng... phù hợp với nguyên tắc xây dựng và áp dụng pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Rà soát các quy định pháp luật của dự thảo Luật về: hợp đồng, công chứng, thẩm quyền, thủ tục, điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản... bảo đảm thống nhất với quy định pháp luật về công chứng, dân sự, đất đai, đầu tư...

Nguồn Luật Việt Nam.