Trang chủ / Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

02/03/2024


Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Theo Quyết định 316, Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo sẽ được cho ý kiến trước khi trình Quốc hội vào tháng 3/2024. Sau đó trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 5/2024 và trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2024.

Đồng thời, Tổng cục Thuế được phân công chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu như sau:

  • Gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức có liên quan từ ngày 01/7/2024
  • Gửi lấy ý kiến thẩm định chậm nhất trước ngày 15/9/2024
  • Trình Bộ Tài chính để ký tờ trình Chính phủ chậm nhất trước ngày 01/10/2024
  • Trình Bộ Tài chính/Chính phủ để ban hành chậm nhất trước ngày 31/10/2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế ban hành trong năm 2024 (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Vụ Hành chính sự nghiệp và Cục Quản lý Giá thuộc Bộ Tài chính được phân công soạn thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản... như sau:

  • Gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức có liên quan từ ngày 01/7/2024
  • Gửi lấy ý kiến thẩm định chậm nhất trước ngày 15/9/2024
  • Trình Bộ Tài chính/Chính phủ để ban hành chậm nhất trước ngày 15/10/2024

Nguồn Luật Việt Nam.