Trang chủ / Bộ Tài chính ban Công văn về giảm thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024

Bộ Tài chính ban Công văn về giảm thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024

19/10/2023


Ngày 13/10/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 11239/BTC-CST xin ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 06 tháng đầu năm 2024.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản...

Thời gian áp dụng dự kiến từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc tiếp tục giảm thuế GTGT sau thời điểm 30/6/2024 nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp, người dân vẫn còn khó khăn, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Bộ Tài chính ban Công văn về giảm thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024

Bộ Tài chính ban Công văn về giảm thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024 (Ảnh minh họa).

Việc thực hiện chính sách giảm thuế GTGT 2% trong 06 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 25 nghìn tỷ đồng (khoảng 4,175 nghìn tỷ/tháng, trong đó, giảm thu khâu nội địa là 2.700 tỷ đồng; giảm thu khâu nhập khẩu khoảng 1.475 tỷ đồng).

Số liệu trên được tính trên cơ sở dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước ở khâu nội địa trong 06 tháng cuối năm 2023 (bình quân mỗi tháng là khoảng 2.550 tỷ đồng), giả định tăng trưởng GDP năm 2024 khoảng 6-6,5%, tốc độ tăng trưởng thu ngân sách Nhà nước năm 2024 khoảng 5-7%.

Nguồn Luật Việt Nam.