Trang chủ / Bổ sung 2 khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất từ ngày 01/01/2025

Bổ sung 2 khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất từ ngày 01/01/2025

26/02/2024


Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

So với quy định trước đây, Luật Đất đai 2024 đã bổ sung thêm 02 khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

- Hỗ trợ di dời vật nuôi;

- Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời đối với tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn.

Bổ sung 2 khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất từ ngày 01/01/2025

Bổ sung 2 khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất từ 01/01/2025 (Ảnh minh họa).

Các khoản hỗ trợ còn lại tiếp tục được thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

- Hỗ trợ ổn định đời sống;

- Hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh;

- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm;

- Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu.

Ngoài các khoản hỗ trợ trên, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản cho từng dự án cụ thể.

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, riêng Điều 190 và Điều 248 có hiệu lực từ ngày 01/04/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.