Trang chủ / Bộ Giáo dục tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học

Bộ Giáo dục tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học

23/11/2022


Ngày 21/11/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6141/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Trong thời gian vừa qua, công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục đã được các địa phương quan tâm và kịp thời chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục vẫn xảy ra tình trạng không bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức bữa ăn học đường cho trẻ em và học sinh, sinh viên gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người học khi tổ chức bữa ăn học đường, Bộ Giáo dục đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm bằng cách:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh, phụ huynh về việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm.

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác y tế, vệ sinh môi trường để phòng, chống và ngăn chặn các bệnh lây truyền do nguồn nước không bảo đảm.

Bộ Giáo dục tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học

Bộ Giáo dục tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học (Ảnh minh họa).

- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành Giáo dục - Y tế, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Nguồn Luật Việt Nam.