Trang chủ / Bầu chọn Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3

Bầu chọn Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3

15/05/2024


Ngày 13/5/2024, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 3 đã diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3 Lần thứ XIV (Nhiệm kỳ 2024 -2029).

Ông Nguyễn Vinh Huy vinh dự được bầu chọn làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3. Việc này không chỉ thể hiện sự đóng góp quan trọng của ông trong lĩnh vực kinh doanh, hoạt động xã hội và công tác pháp lý; mà còn thể hiện sự tín nhiệm và ghi nhận đối với những cống hiến hết mình không ngừng nghỉ của ông.

Ông Nguyễn Vinh Huy hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 3, và là Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và pháp lý, ông Huy đã có những đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp tại TP.HCM.

Trong vai trò Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 3, ông đã khởi xướng nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tiếp cận và áp dụng các chính sách mới của nhà nước. Ông đã thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng. Với tư cách là Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, ông đã xây dựng nên một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề pháp lý một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Việc ông Nguyễn Vinh Huy được bầu chọn làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3 là sự ghi nhận xứng đáng. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào cho toàn thể cộng đồng doanh nghiệp quận 3.

Trong vai trò mới này, Ông Nguyễn Vinh Huy sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quận 3, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong các hoạt động xã hội và cộng đồng. Sự hiện diện của ông trong Mặt trận Tổ quốc Quận 3 sẽ giúp tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp và chính quyền, tạo ra một môi trường phát triển bền vững và thịnh vượng.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3 Lần thứ XIV (Nhiệm kỳ 2024 -2029).