Trang chủ / 7 chính sách tại đề nghị xây dựng Luật Thuế TNDN sửa đổi

7 chính sách tại đề nghị xây dựng Luật Thuế TNDN sửa đổi

17/02/2024


Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 09/02/2024 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024.

Tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Theo đó, Chính phủ đánh giá cao Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập Đề nghị xây dựng Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về cải cách hệ thống chính sách thuế, đáp ứng các yêu cầu từ thực tiễn, yêu cầu phát triển mới của nền kinh tế...

Chính phủ cơ bản thống nhất 07 chính sách tại Đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi):

  • Chính sách 1: Hoàn thiện quy định liên quan đến người nộp thuế và thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Chính sách 2: Hoàn thiện quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Chính sách 3: Hoàn thiện quy định liên quan đến việc xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp và phương pháp tính thuế;
  • Chính sách 4: Hoàn thiện quy định về việc xác định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Chính sách 5: Điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số nhóm đối tượng cho phù hợp với các yêu cầu và bối cảnh mới;
  • Chính sách 6: Hoàn thiện các quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Chính sách 7: Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

7 chính sách tại đề nghị xây dựng Luật Thuế TNDN sửa đổi

7 chính sách tại đề nghị xây dựng Luật Thuế TNDN sửa đổi (Ảnh minh họa).

Ngoài đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Chính phủ còn thảo luận, cho ý kiến đối với: Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi).

Nguồn Luật Việt Nam.