Trang chủ / 5 tiêu chí phân công Thẩm phán giải quyết án

5 tiêu chí phân công Thẩm phán giải quyết án

16/02/2023


Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 01/2022/TT-TANDTC quy định việc phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Theo Điều 4, việc phân công Thẩm phán giải quyết án phải căn cứ vào 05 tiêu chí:

- Số lượng, tính chất phức tạp của vụ việc được phân công cho các Thẩm phán để giải quyết trong 01 năm tại mỗi Tòa là tương đương nhau.

- Phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm giải quyết, xét xử loại vụ việc đó. Đối với các vụ việc có người tham gia tố tụng là người chưa thành niên thì phân công cho người đã được đào tạo hoặc đã có kinh nghiệm giải quyết các vụ việc liên quan đến người chưa thành niên hoặc có hiểu biết về tâm lý, khoa học giáo dục với người chưa thành niên.

- Phù hợp với vị trí công tác và chức vụ của Thẩm phán đang đảm nhiệm.

- Thẩm phán trong Tổ Thẩm phán chuyên trách; Thẩm phán trong Tòa chuyên trách lĩnh vực nào sẽ được ưu tiên phân công giải quyết vụ việc thuộc lĩnh vực đó.

- Thẩm phán giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Tòa án cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện được phân công giải quyết án theo chỉ tiêu do Tòa án nhân dân tối cao quy định. Thẩm phán nữ trong 03 tháng trước khi nghỉ chế độ thai sản và 03 tháng sau khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản được phân công chỉ tiêu tối đa bằng 50% so với Thẩm phán khác.

5 tiêu chí phân công Thẩm phán giải quyết án

5 tiêu chí phân công Thẩm phán giải quyết án (Ảnh minh họa).

Thẩm phán không được phân công giải quyết án trong các trường hợp quy định tại Điều 5:

- Thuộc trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc thay đổi theo quy định của pháp luật tố tụng.

- Đang được cử đi biệt phái, công tác, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn từ 01 tháng liên tục trở lên.

- Đang trong thời gian nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ điều trị bệnh hoặc vì lý do sức khỏe khác không thể thực hiện nhiệm vụ.

- Đang bị kỷ luật, chờ xem xét kỷ luật hoặc bị tạm dừng phân công giải quyết án theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Trường hợp khác không thể thực hiện được nhiệm vụ xét xử, giải quyết vụ việc.

Thông tư 01/2022/TT-TANDTC có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.