Trang chủ / 3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

25/03/2023


Ngày 21/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, khoản 2 Điều 5 Thông tư này quy định cụ thể 03 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính như sau:

    + Trong thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

    + Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại;

    + Trong thời gian cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính (Ảnh minh họa).

Trường hợp quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Số ngày chậm nộp tiền phạt tính cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Tiền chậm nộp phạt được nộp vào ngân sách nhà nước và hạch toán theo mục lục ngân sách nhà nước.

Thông tư 18/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/5/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.