Trang chủ / 3 quy định về trái phiếu doanh nghiệp ngưng hiệu lực đến hết 2023

3 quy định về trái phiếu doanh nghiệp ngưng hiệu lực đến hết 2023

09/03/2023


Ngày 05/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo đó, ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định sau đây đến hết ngày 31/12/2023

- Quy định về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

- Quy định về thời gian phân phối trái phiếu doanh nghiệp của từng đợt phát hành tại khoản 7, 8 Điều 1 Nghị định 65/2022.

- Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm với doanh nghiệp phát hành tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định 153/2020, sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 65/2022.

3 quy định về trái phiếu doanh nghiệp ngưng hiệu lực đến hết 2023

3 quy định về trái phiếu doanh nghiệp ngưng hiệu lực đến hết 2023 (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Nghị định 08 còn có nhiều nội dung đáng chú ý khác như:

- Cho phép doanh nghiệp thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác;

- Hướng dẫn doanh nghiệp thay đổi về điều kiện, điều khoản của trái phiếu;

- Cho phép doanh nghiệp kéo dài kỳ hạn trái phiếu lên đến 02 năm.

Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2023.

Các đợt chào bán trái phiếu đã gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán cho Sở giao dịch chứng khoán trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa hoàn thành việc phân phối trái phiếu thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 7, 8 Điều 1 Nghị định 65/2022.

Nguồn Luật Việt Nam.