Trang chủ / Văn bản kết quả hòa giải thành gồm những nội dung gì?

Văn bản kết quả hòa giải thành gồm những nội dung gì?

12/12/2020


Căn cứ theo Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 22/2017/NĐ - CP ngày 24/02/2017 quy định thì nội dung văn bản kết quả hòa giải thành bao gồm những ý chính như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 22/2017/NĐ - CP ngày 24/02/2017 quy định thì nội dung văn bản kết quả hòa giải thành bao gồm những ý chính như sau:

-  Căn cứ tiến hành hòa giải;

- Thông tin cơ bản về các bên;

-  Nội dung chủ yếu của vụ việc;

-  Thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện;

-  Các nội dung khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật.


PHẢN HỒI