Trang chủ / Tin cảnh báo lốc, sét, mưa đá phải báo trước ít nhất 30 phút

Tin cảnh báo lốc, sét, mưa đá phải báo trước ít nhất 30 phút

23/04/2021


Ngày 22/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Theo đó, khoản 1 Điều 25 Quyết định này nêu rõ tin cảnh báo lốc, sét, mưa đá được ban hành trước ít nhất 30 phút khi các hiện tượng trên có khả năng xảy ra; các tin cảnh báo lốc, sét, mưa đá liên tục được cập nhật tùy theo diễn biến cụ thể. Bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được cung cấp cho cơ quan, tổ chức trong thời gian chậm nhất là 15 phút kể từ thời điểm hoàn thành bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất.

Bên cạnh đó, đối với bản tin động đất, tin cảnh báo sóng thần phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành cho các cơ quan, tổ chức. Khi nhận được Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Tin bão gần Biển Đông, Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Tin bão trên Biển Đông, Tin cảnh báo lũ và Tin lũ, tổ chức phát tin 02 giờ một lần vào đầu giờ, liên tục cả ngày và đêm trên các kênh phát sóng của Đài, trường hợp chưa nhận được tin mới thì tiếp tục phát lại tin cũ gần nhất.

Ngoài ra, tại Điều 8 cũng quy định việc ban hành bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, sóng lớn, nước dâng do áp thấp nhiệt đới cụ thể:

- Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông: Được ban hành khi áp thấp nhiệt đới hoạt động ở ngoài Biển Đông và có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong 24 - 48 giờ tới;

- Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông: Được ban hành khi áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong 24 giờ tới…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

 


PHẢN HỒI