Trang chủ / Siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá thuế, trốn thuế

Siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá thuế, trốn thuế

21/11/2020


Ngày 13 tháng 6 năm 2019 Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Nhằm ngăn chặn hành vi chuyển giá thuế, trốn thuế đang phổ biến hiện nay, Luật quản lý thuế 2019 đã quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quản lý thuế. Trong đó, đặc biệt siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá thuế, trốn thuế.

Theo quy định tại Điều 6 Luật quản lý thuế 2019, 08 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quản lý thuế bao gồm:

Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế;

Gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế;

Lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế;

Cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp;

Cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ;

Sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật;

Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn;

Làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin người nộp thuế.

Như vậy, có thể thấy, để ngăn chặn hành vi trốn thuế đang ngày càng phổ biến hiện nay (nhất là đối với các doanh nghiệp, tổ chức), Luật quản lý thuế 2019 đã quy định rõ 08 hành vi vi phạm bị pháp luật nghiêm cấm trong hoạt động quản lý thuế. Đặc biệt, nghiêm cấm đối với hành vi thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế nhằm mục đích quản lý chặt chẽ hành vi trốn thuế thông qua chuyển giá.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020


PHẢN HỒI