Trang chủ / Lao động nữ làm trọn vẹn ngày đèn đỏ được nhận thêm tiền lương

Lao động nữ làm trọn vẹn ngày đèn đỏ được nhận thêm tiền lương

17/12/2020


Đây là quy định mới được nêu tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Cụ thể, khoản 3 Điều 80 của Nghị định này quy định về việc nghỉ trong thời gian hành kinh của lao động nữ như sau:

Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo theo hợp đồng lao động, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ và thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động (Hiện hành Điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP không quy định nội dung này).

Tức, lao động nữ làm trọn ngày đèn đỏ (không nghỉ 30 phút tính vào giờ làm việc mỗi ngày, tối thiểu 03 ngày/tháng) thì ngoài việc được hưởng nguyên lương ngày đó sẽ được nhận thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ với 02 điều kiện:

(1) Lao động nữ chủ động không nghỉ.

(2) Người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm.

Như vậy, nếu người lao động muốn làm trọn ngày nhưng người sử dụng lao động không đồng ý thì người sử dụng lao động không có nghĩa vụ phải trả thêm tiền lương cho người lao động.

Nghị định 145/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 14/12/2020, có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.  


PHẢN HỒI