Trang chủ / Khi ký hợp đồng với đối tác, chúng tôi không thỏa thuận hòa giải thương mại để giải quyết tranh chấp.Vậy, nay giữa chúng tôi có nhiều vấn đề không thống nhất được cách giải quyết, một trong hai bên chúng tôi có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại được không?

Khi ký hợp đồng với đối tác, chúng tôi không thỏa thuận hòa giải thương mại để giải quyết tranh chấp.Vậy, nay giữa chúng tôi có nhiều vấn đề không thống nhất được cách giải quyết, một trong hai bên chúng tôi có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại được không?

09/11/2020


Căn cứ Điều 6 Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính Phủ quy định: Tranh chấp được giải quyết bằng hòa giải thương mại nếu các bên có thỏa thuận hòa giải. Việc thỏa thuận này có thể thực hiện ngay khi các bên ký hợp đồng hoặc thỏa thuận hòa giải thương mại sau khi xảy ra tranh chấp. Hai bên cũng có thể thỏa thuận hoà giải thương mại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình giải quyết tranh chấp.

          Do đó, trong hợp đồng tuy 02 bên không thỏa thuận hòa giải thương mại nhưng khi có tranh chấp phát sinh, một trong 02 bên chọn phương thức giải quyết bằng hòa giải thương mại và được bên kia tiếp nhận tham gia hòa giải thương mại, không có ý kiến phản đối hoặc 02 bên thống nhất bằng văn bản chọn phương thức hòa giải thương mại để giải quyết tranh chấp đều được pháp luật cho phép, ông/bà có thể chọn hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc hòa giải viên tại một tổ chức hòa giải thương mại hoặc hòa giải viên tại Trung tâm trọng tài được thành lập và hoạt động theo pháp luật về trọng tài thương mại được thực hiện hoạt động hòa giải thương mại để hỗ trợ ông/ bà trong quá trình hòa giải thương mại.

 Nếu 02 bên không thỏa thuận được phương thức giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại, có một bên không đồng ý chọn hòa giải thương mại để giải quyết tranh chấp, thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Ông/ bà chưa thông thạo về cách thức giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại, có thể liên hệ đến Trung tâm trọng tài thương mại Thịnh Trí, số hotline 1800 63 65 để được hướng dẫn thêm.

Trân trọng.


PHẢN HỒI