Trang chủ / Hiện Quản tài viên A đang là người được Tòa án chỉ định là người quản lý, thanh lý tài sản của Công ty tôi. Tuy nhiên, ông A đã lợi dụng việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, tiết lộ thông tin về công ty và gây thiệt hại cho công ty chúng tôi. Luật sư cho tôi hỏi bây giờ tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho công ty?

Hiện Quản tài viên A đang là người được Tòa án chỉ định là người quản lý, thanh lý tài sản của Công ty tôi. Tuy nhiên, ông A đã lợi dụng việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, tiết lộ thông tin về công ty và gây thiệt hại cho công ty chúng tôi. Luật sư cho tôi hỏi bây giờ tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho công ty?

18/09/2020


Tôi là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp X, đang bị Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Z mở thủ tục phá sản. Hiện Quản tài viên A đang là người được Tòa án chỉ định là người quản lý, thanh lý tài sản của Công ty tôi. Tuy nhiên, ông A đã lợi dụng việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, tiết lộ thông tin về công ty và gây thiệt hại cho công ty chúng tôi. Luật sư cho tôi hỏi bây giờ tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho công ty?

Về câu hỏi của anh/chị, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Nghị định 22/2015/NĐ-CP có quy định về hành vi bị nghiêm cấm đối với Quản tài viên khi hành nghề quản lý, tài sản bao gồm việc tiết lộ thông tin về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán mà Quản tài viên biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được doanh nghiệp, hợp tác xã đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác. Như vậy, việc ông A tiết lộ thông tin về công ty của bạn mà chưa được sự đồng ý của công ty là vi phạm điều cấm của pháp luật. Hành vi này bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 79 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, mức phạt từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Về trách nhiệm dân sự, cụ thể là trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Theo như bạn đề cập thì việc ông A tiết lộ thông tin về công ty của bạn, gây thiệt hại cho công ty thì đây là các căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự 2015. Như vậy, bạn có thể đại diện cho công ty làm đơn khởi kiện yêu cầu ông A bồi thường thiệt hại, nộp tại Tòa án nhân dân huyện nơi ông A cư trú để yêu cầu Tòa án giải quyết. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn phải thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan để chứng minh cho việc có hành vi vi phạm pháp luật của ông A, cũng như việc công ty bị thiệt hại để Tòa án giải quyết tốt nhất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công ty của bạn.


PHẢN HỒI