Trang chủ / Được sử dụng lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi làm ca đêm từ 1/1/2021

Được sử dụng lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi làm ca đêm từ 1/1/2021

09/11/2020


Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 với nhiều thay đổi về quyền lợi của người lao động, người sử dụng lao động nói chung, lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi nói riêng.

Cụ thể, theo điểm b khoản 1 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động được sử dụng lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa nếu được người này đồng ý.

Trong khi đó ở điểm b khoản 1 Điều 155 Bộ luật Lao động năm 2012, người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa khi người này đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy theo Bộ luật Lao động mới người sử dụng lao động được sử dụng lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm việc ban đêm nếu được người đó đồng ý.

Đồng thời, để bảo vệ quyền lợi của lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi mà hết hạn hợp đồng, Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung:

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.

Trong khi đó, quy định này hiện không được đề cập đến trong Bộ luật Lao động năm 2012.

Bộ luật này được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019.


PHẢN HỒI