Trang chủ / Đổi CMND sang thẻ Căn cước công dân có bị đổi số không?

Đổi CMND sang thẻ Căn cước công dân có bị đổi số không?

30/03/2021


Đối với CMND 9 số Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước công dân, số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân.

hướng dẫn Luật Căn cước công dân quy định: Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Như vậy, nếu Chứng minh nhân dân chỉ có 9 số thì khi đổi sang CCCD sẽ bị đổi thành 12 số.

Đối với CMND 12 số

Mẫu Chứng minh nhân dân 12 số được quy định tại Thông tư 27/2012/TT-BCA. Theo đó, số Chứng minh nhân dân gồm 12 chữ số tự nhiên, do Bộ Công an cấp và quản lý thống nhất trên toàn quốc. Trường hợp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân thì số ghi trên Chứng minh nhân dân được đổi, cấp lại vẫn giữ đúng theo số ghi trên Chứng minh nhân dân đã cấp lần đầu.

Mặc dù thời điểm Thông tư này ra đời chưa quy định rõ nhưng có thể hiểu 12 chữ số tự nhiên trên CMND 12 số chính là mã định danh cá nhân. Mã số này không bị thay đổi kể cả khi người dân đổi từ CMND 12 số sang thẻ CCCD gắn chip điện tử.

Tương tự như vậy với thẻ Căn cước công dân mã vạch, khi đổi sang thẻ Căn cước công dân gắn chip, 12 số trên thẻ CCCD mã vạch sẽ không bị thay đổi.


PHẢN HỒI