Trang chủ / Cứ mua nhà TPHCM là có hộ khẩu TPHCM từ 2021

Cứ mua nhà TPHCM là có hộ khẩu TPHCM từ 2021

18/12/2020


Ngày 13/11/2020 Quốc hội thông qua Luật Cư trú năm 2020 đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân khi muốn đăng ký thường trú, tạm trú trong thời gian tới.

Một trong số đó phải kể đến việc làm hộ khẩu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như  TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, khoản 1 Điều 20 Luật 2020 nêu rõ:

Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó

Đồng thời, Luật mới đã bỏ quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương như quy định cũ tại Điều 20 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi năm 2013:

Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 01 năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 02 năm trở lên…

Do đó, từ ngày 01/7/2021, thời điểm Luật 2020 có hiệu lực, nếu mua nhà tại TP. Hồ CHí Minh (có chỗ ở hợp pháp tại TPHCM) thì sẽ có hộ khẩu tại TP.Hồ Chí Minh nếu thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký thường trú theo quy định và nhà ở không thuộc các địa điểm không được đăng ký thường trú mới theo Điều 23 Luật 2020 như:

- Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép…

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

 


PHẢN HỒI