Trang chủ / 02 TTHC mới trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

02 TTHC mới trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

23/04/2021


Ngày 14/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 426/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Theo đó, công bố 02 TTHC mới lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, cụ thể:

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội;

- Hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Ngoài ra, Quyết định 426 còn sửa đổi, bổ sung 09 TTHC như sau:

  • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội;
  • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ;
  • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ;
  • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài;
  • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài;
  • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Thông báo thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài;
  • Thông báo kéo dài thời hạn chuyển lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước ngoài về nước.

Quyết định 426/QĐ-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 14/4/2021 


PHẢN HỒI